Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών
6977140035
nskoutaris@gmail.com
Σμύρνης 1, Ζωγράφου, Αθήνα
del delnew homepage -

Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών

Σήμερα, με την εκπαιδευτική πλέον εμπειρία 16 ετών και με το ίδιο πάθος, που κάθε δάσκαλος οφείλει να κουβαλάει ασίγαστο, συνεχίζουν να προσφέρονται υπηρεσίες εξατομικευμένης ανώτατης εκπαίδευσης και στοχευμένης μαθηματικής κατάρτισης σε φοιτητές και επιστήμονες.

| Aποκλειστικά στην Aνώτατη Εκπαίδευση

| 15 ετής Εκπαιδευτική Εμπειρία

| Συγγραφή 16 Εκπαιδευτικών Τίτλων

Μεθοδική Προετοιμασία Για Τις Εξετάσεις

Με γνώμονα το στόχο της επιτυχούς εξέτασης, χτίζουμε το πλαίσιο διδασκαλίας, με τρόπο συστηματικό και συνεπή προς τα μαθηματικά,με βασική αρχή την επικοινωνία και το σεβασμό.

Προσαρμογή Στις Ανάγκες Της Τρέχουσας Ύλης

Στόχος της διδασκαλίας είναι να καλύψουμε τον βασικό κορμό του μαθήματος και να εξειδικευτούμε στα απαραίτητα σημεία, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του φετινού διδάσκοντα.

Εξατομικευμένη Εκπαίδευση

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψυν τόσο το υπόβαθρό σας, την εμπειρία σας, όσο φυσικά και τον τελικό στόχο.

Θεωρία, Παραδείγματα, Μεθοδολογία, Τυπολόγιο

Παρουσιάζουμε τις βασικές θεωρητικές έννοιες, συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα, μελετούμε παραδείγματα αυξανόμενης δυσκολίας, ομαδοποιούμε τις ασκήσεις και προτάσουμε σχετικές στρατηγικές επίλυσης.

Υποδειγματική Επίλυση Θεμάτων Εξετάσεων

Βάση των εννοιών που θίξαμε, ομαδοποιούμε κάθε φορά τα σχετικά θεματα εξετάσεων και τα επιλύουμε με συστηματικό τρόπο, με στόχο την εξοικείωση με την τελική εξέταση.

Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών Ατομικά και σε Group έως 3 Ατόμων

Δία Ζώσης: Πλησίον Πανεπιστημιούπολης, Πολυτεχνειούπολης

Εξ Αποστάσεως: Μέσω Διαδικτύου, από το Χώρο μας στο Χώρο σας

Βιβλιογραφία Πανεπιστημιακών Μαθηματικών

Σμύρνης 1, Ζωγραφου,ΤΚ15772

nskoutaris@gmail.com

6977140035

Το 2005, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, ξεκίνησε το ταξίδι μου αποκλειστικά στο χώρο της μαθηματικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μεταβαίνοντας από τη θέση του μαθητή στη θέση του δασκάλου.

Έκτοτε η διδασκαλία ( Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών ) αφορά μαθηματικά τόσο σε φοιτητές σχολών ελληνικών πανεπιστημίων, όσο και σχολών του εξωτερικού, σε περιοχές που καλύπτουν το φάσμα των μαθηματικών που καλείται να κατεχει ο σημερινός επιστήμονας, μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, οικονομολόγος: Αναλυση (όλο το φάσμα της, ως βάση της σύγχρονης μαθηματικής παιδείας), Στοχαστικά Μαθηματικά (πιθανότητες και μαθηματική στατιστική), Άλγεβρα (γραμμική και αφηρημένη), Διαφορικές Εξισώσεις (συνήθεις και μερικές) και Γεωμετρία (αναλυτική και καμπύλες-επιφάνειες).

Η διδασκαλία συμπληρώθηκε με σχετικά πανεπιστημιακά συγγράμματα (εκδ. Γ. Κορφιάτη), που μετρούν 16 τίτλους και που συνεχώς ανανεώνονται, ως κείμενα στα οποία μπορεί να ανατρέξει ο φοιτητής για την προετοιμασία του στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις ή ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος στο πεδίο των ανώτερων μαθηματικών, είτε ως αναφορά, είτε για την περαιτέρω κατάρτισή του.

Σήμερα, με την εκπαιδευτική πλέον εμπειρία 16 ετών και με το ίδιο πάθος, που ο κάθε δάσκαλος οφείλει να κουβαλάει ασίγαστο, συνεχίζουν να προσφέρονται υπηρεσίες εξατομικευμένης ανώτατης εκπαίδευσης και στοχευμένης μαθηματικής κατάρτισης σε φοιτητές και επιστήμονες.

Η επιτυχία δεν είναι έννοια αφηρημένη, αλλά χτίζεται μεθοδικά, πάνω σε γερές βάσεις. Ο προσωπικός μου στόχος είναι, με γνώμονα την εμπειρία και την αγάπη για τα μαθηματικά, να σας συντροφεύσω σε αυτό το δρόμο, με ασφάλεια και μεθοδικότητα, ώστε να αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά οφέλη: την επιτυχία και τη γνώση.

Νικόλαος Σκούταρης