Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών
6977140035
nskoutaris@gmail.com
Σμύρνης 1, Ζωγράφου, Αθήνα
Γεωμετρία -

Αναλυτική Γεωμετρία

| Ευκλείδιοι διανυσματικοί χώροι
| Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο
| Ευθείες και επίπεδα στις τρεις διαστάσεις
| Σφαίρες
| Επιφάνειες εκ περιστροφής
| Κυλινδρικές επιφάνειες
| Συστήματα συντεταγμένων: μεταφορες και στροφές.

Διαφορική Γεωμετρία καμπυλών και Επιφανειών

| Καμπύλες στο επίπεδο
| Καμπύλες στο Χώρο
| Επιφάνειες