Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών
6977140035
nskoutaris@gmail.com
Σμύρνης 1, Ζωγράφου, Αθήνα
Διαφορικές Εξισώσεις -

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

| Διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης και ποιοτική θεωρία
| Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης (και ανώτερης) τάξης
| Μετασχηματισμός Laplace
| Επίλυση ΣΔΕ με χρήση δυναμοσειρών
| Επίλυση συστημάτων ΣΔΕ

Mερικές Διαφορικές Εξισώσεις

| Σειρές Fourier
| προβλήματα ιδιοτιμών Sturm – Liouville
| Ονοματολογία ΜΔΕ
| Εξίσωση Laplace
| Εξίσωση θερμότητας
| Εξίσωση κύματος
| Ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί: Fourier, Laplace