Ιδιαίτερα Μαθήματα Πανεπιστημιακών Μαθηματικών
6977140035
nskoutaris@gmail.com
Σμύρνης 1, Ζωγράφου, Αθήνα
Άλγεβρα -

Γραμμική Άλγεβρα

| Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι
| Γραμμικές απεικονίσεις μεταξύ διανυσματικών χώρων
| Πίνακες και ορίζουσες
| Γραμμικά συστήματα
| Ιδιοποσά πίνακα
| Ελάχιστο πολυώνυμο
| Ειδικές κατηγορίες πινάκων: συμμετρικοι, Ερμιτιανοί, ορθογώνιοι, κανονικοί πίνακες

Βασική Άλγεβρα

| Ακέραιοι
| Δακτύλιοι
| Ομομορφισμοί μεταξύ δακτυλίων
| Δακτύλιοι πολυωνύμων
| Μεταθέσεις
| Ομάδες
| Ομομορφισμοί μεταξύ ομάδων